МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 115

Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2019-0002

Началната дата: 14.03.2019

Вид на поръчката: Публично състезание


Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 17 Май 2019
 • Договор - Публикувано на: 17 Май 2019
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 14 Март 2019
 • Обявление - Публикувано на: 14 Март 2019
 • Документация - Публикувано на: 14 Март 2019
 • Образци на документи - Публикувано на: 14 Март 2019
 • Образец ЕЕДОП - Публикувано на: 14 Март 2019
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 11 Април 2019
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за изпълнител - Публикувано на: 11 Април 2019
 • Приключване и прекратяване
 • Изпълнение - Публикувано на: 05 Август 2020