МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 119

Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2019-0006

Началната дата: 22.05.2019

Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление


Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 30 Юли 2019
 • Договор - Публикувано на: 30 Юли 2019
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 22 Май 2019
 • Покана - Публикувано на: 22 Май 2019
 • Документация - Публикувано на: 22 Май 2019
 • Образци на документи - Публикувано на: 22 Май 2019
 • Образец ЕЕДОП - Публикувано на: 22 Май 2019
 • Приложение - Публикувано на: 22 Май 2019
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 18 Юни 2019
 • Доклад - Публикувано на: 18 Юни 2019
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 18 Юни 2019
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 15 Декември 2020