МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 114

Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2019-0001

Началната дата: 06.02.2019 10:34

Вид на поръчката: Открита процедура


Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 17 Май 2019
 • Договор - Публикувано на: 17 Май 2019
 • Договор - Публикувано на: 17 Май 2019
 • Договор - Публикувано на: 17 Май 2019
 • Договор - Публикувано на: 17 Май 2019
 • Договор - Публикувано на: 17 Май 2019
 • Договор - Публикувано на: 17 Май 2019
 • Договор - Публикувано на: 17 Май 2019
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 06 Февруари 2019
 • Обявление - Публикувано на: 06 Февруари 2019
 • Документация - Публикувано на: 06 Февруари 2019
 • Образци на документи - Публикувано на: 06 Февруари 2019
 • Образец ЕЕДОП - Публикувано на: 06 Февруари 2019
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 19 Март 2019
 • Доклад - Публикувано на: 19 Март 2019
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 19 Март 2019
 • Решение №2 за отстраняване на нередности - Публикувано на: 27 Март 2019
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за прекратяване - Публикувано на: 05 Април 2019
 • Приключване на договор - Публикувано на: 28 Юни 2021