МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 125

Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2019-0012

Началната дата: 30.09.2019

Вид на поръчката: Пряко договаряне


Документация
 • Решение - Публикувано на: 30 Септември 2019
 • Документация - Публикувано на: 30 Септември 2019
 • Образци на документи - Публикувано на: 30 Септември 2019
 • Покана - Публикувано на: 30 Септември 2019
 • Образец ЕЕДОП - Публикувано на: 30 Септември 2019
 • Протоколи
 • Протокол 1 25.10.2019 - Публикувано на: 29 Октомври 2019
 • Протокол 1 07.11.2019 - Публикувано на: 11 Ноември 2019
 • Протокол 2 07.11.2019 - Публикувано на: 11 Ноември 2019
 • Протокол 1 08.11.2019 - Публикувано на: 11 Ноември 2019
 • Доклад - Публикувано на: 11 Ноември 2019
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 11 Ноември 2019
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 18 Декември 2019
 • обявление за възлагане - Публикувано на: 18 Декември 2019
 • Приключване и прекратяване
 • Приключване на договор - Публикувано на: 28 Юни 2021
 • Покана по чл. 34
 • Съобщение за провеждане на преговори - Публикувано на: 29 Октомври 2019