МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 121

Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2019-0008

Началната дата: 19.06.2019

Вид на поръчката: Открита процедура


Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 16 Септември 2019
 • Договор - Публикувано на: 16 Септември 2019
 • Договор - Публикувано на: 16 Септември 2019
 • Договор - Публикувано на: 16 Септември 2019
 • Договор - Публикувано на: 16 Септември 2019
 • Договор - Публикувано на: 16 Септември 2019
 • Договор - Публикувано на: 16 Септември 2019
 • Договор - Публикувано на: 16 Септември 2019
 • Договор - Публикувано на: 16 Септември 2019
 • Договор - Публикувано на: 16 Септември 2019
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 21 Юни 2019
 • Обявление - Публикувано на: 21 Юни 2019
 • Документация - Публикувано на: 21 Юни 2019
 • Образци на документи - Публикувано на: 21 Юни 2019
 • Образец ЕЕДОП - Публикувано на: 21 Юни 2019
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 09 Август 2019
 • Доклад - Публикувано на: 09 Август 2019
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 09 Август 2019
 • Приключване и прекратяване
 • Приключване на договор - Публикувано на: 24 Юни 2021