МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 118

Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2019-0005

Началната дата: 08.05.2019

Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление


Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 05 Юли 2019
 • Договор - Публикувано на: 05 Юли 2019
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 08 Май 2019
 • Покана - Публикувано на: 08 Май 2019
 • Документация - Публикувано на: 08 Май 2019
 • Образци на документи - Публикувано на: 08 Май 2019
 • Образец ЕЕДОП - Публикувано на: 08 Май 2019
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 03 Юни 2019
 • Доклад - Публикувано на: 03 Юни 2019
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 03 Юни 2019
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за прекратяване - Публикувано на: 19 Юни 2019
 • Приключване на договор - Публикувано на: 28 Юни 2021