МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 116

Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2019-0003

Началната дата: 20.03.2019

Вид на поръчката: Открита процедура


Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за договор - Публикувано на: 28 Май 2019
 • Договор - Публикувано на: 28 Май 2019
 • Договор - Публикувано на: 28 Май 2019
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 22 Март 2019
 • Обявление - Публикувано на: 22 Март 2019
 • Документация - Публикувано на: 22 Март 2019
 • Образци на документи - Публикувано на: 22 Март 2019
 • Образец ЕЕДОП - Публикувано на: 22 Март 2019
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 16 Април 2019
 • Доклад - Публикувано на: 16 Април 2019
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 16 Април 2019
 • Приключване и прекратяване
 • Изпълнение - Публикувано на: 04 Август 2020