МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 123

Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2019-0010

Началната дата: 15.08.2019

Вид на поръчката: Открита процедура


Документация
 • Решение - Публикувано на: 05 Септември 2019
 • Обявление - Публикувано на: 05 Септември 2019
 • Образци на документи - Публикувано на: 05 Септември 2019
 • Образец ЕЕДОП - Публикувано на: 05 Септември 2019
 • Приложение - Публикувано на: 05 Септември 2019
 • Документация - Публикувано на: 05 Септември 2019
 • Приложение след изменение - Публикувано на: 24 Септември 2019
 • Разяснение по документацията
 • Разяснение по документацията - Публикувано на: 13 Септември 2019
 • Решения за промяна
 • Решение и обявление за изменение - Публикувано на: 24 Септември 2019
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 19 Ноември 2019
 • Доклад - Публикувано на: 19 Ноември 2019
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 19 Ноември 2019
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление - Публикувано на: 23 Декември 2019
 • Договор - Публикувано на: 23 Декември 2019
 • Становище на АОП по предварителен контрол
 • Становище АОП предварителен контрол - Публикувано на: 21 Август 2019
 • Окончателно становище АОП - Публикувано на: 18 Септември 2019