МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 117

Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2019-0004

Началната дата: 17.04.2019

Вид на поръчката: Пряко договаряне


Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за договор - Публикувано на: 11 Юни 2019
 • Договор - Публикувано на: 11 Юни 2019
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 17 Април 2019
 • Покана - Публикувано на: 17 Април 2019
 • Документация - Публикувано на: 17 Април 2019
 • Образци на документи - Публикувано на: 17 Април 2019
 • Образец ЕЕДОП - Публикувано на: 17 Април 2019
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 14 Май 2019
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за изпълнител - Публикувано на: 14 Май 2019
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за прекратяване - Публикувано на: 29 Май 2019
 • Изпълнение - Публикувано на: 04 Август 2020
 • Изпълнение - Публикувано на: 04 Август 2020