МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 67

Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2016-0006

Началната дата: 15.06.2016

Вид на поръчката: Открита процедура


прекратена

Документация
  • Решение - Публикувано на: 17 Юни 2016
  • Обявление - Публикувано на: 17 Юни 2016
  • Документация - Публикувано на: 17 Юни 2016
  • Образци на документи - Публикувано на: 17 Юни 2016
  • Образец ЕЕДОП - Публикувано на: 17 Юни 2016
  • Решения за прекратяване
  • Решение за прекратяване - Публикувано на: 06 Юли 2016
  • Обявление за прекратяване - Публикувано на: 04 Август 2016