МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 66

Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2016-0005

Началната дата: 03.05.2016

Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление


Документация
  • Решение - Публикувано на: 03 Май 2016
  • Становище на АОП по предварителен контрол
  • Становище - Публикувано на: 03 Юни 2016
  • Решения за прекратяване
  • Решение за прекратяване - Публикувано на: 03 Юни 2016
  • Обявление - Публикувано на: 01 Септември 2016