МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 59

Уникален номер в регистъра на АОП: 9049889

Началната дата: 27.01.2016

Вид на поръчката: Публична покана


Договори и споразумения по ОП
  • Договори - Публикувано на: 28 Април 2016
  • Документация
  • Заповед и документация - Публикувано на: 27 Януари 2016
  • Публична покана - Публикувано на: 27 Януари 2016
  • Образец на оферта - Публикувано на: 27 Януари 2016
  • Разяснение по документацията
  • Разяснение - Публикувано на: 02 Февруари 2016
  • Протоколи
  • Протокол - Публикувано на: 31 Март 2016