МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 58

Уникален номер в регистъра на АОП: 9049526

Началната дата: 12.01.2016

Вид на поръчката: Публична покана


Договори и споразумения по ОП
  • Договор - Публикувано на: 25 Март 2016
  • Документация
  • публична покана - Публикувано на: 12 Януари 2016
  • Документация - Публикувано на: 12 Януари 2016
  • Образец на оферта - Публикувано на: 12 Януари 2016
  • Протоколи
  • Протокол - Публикувано на: 18 Февруари 2016