МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 70

Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2016-0009

Началната дата: 04.08.2016 13:36

Вид на поръчката: Публично състезание


Документация
 • Решение - Публикувано на: 05 Август 2016
 • Обявление - Публикувано на: 05 Август 2016
 • Документация - Публикувано на: 05 Август 2016
 • Образци на документи - Публикувано на: 05 Август 2016
 • Образец ЕЕДОП - Публикувано на: 05 Август 2016
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 09 Септември 2016
 • Доклад - Публикувано на: 09 Септември 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 09 Септември 2016
 • Решения за прекратяване
 • Обявление за прекратяване - Публикувано на: 27 Септември 2016
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 11 Октомври 2016
 • Договор - Публикувано на: 11 Октомври 2016
 • Договор - Публикувано на: 11 Октомври 2016
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 11 Октомври 2016
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 07 Февруари 2018