МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 64

Уникален номер в регистъра на АОП: 9052364

Началната дата: 11.04.2016

Вид на поръчката: Публична покана


Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 06 Юли 2016
 • Договор - Публикувано на: 06 Юли 2016
 • Договор - Публикувано на: 06 Юли 2016
 • Документация
 • Заповед - Публикувано на: 11 Април 2016
 • Публична покана - Публикувано на: 11 Април 2016
 • Документация - Публикувано на: 11 Април 2016
 • Образец на оферта - Публикувано на: 11 Април 2016
 • Приложение - Публикувано на: 11 Април 2016
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 17 Юни 2016