МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 65

Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2016-0004

Началната дата: 12.04.2016

Вид на поръчката: Открита процедура


Документация
 • Решение - Публикувано на: 12 Април 2016
 • Обявление - Публикувано на: 12 Април 2016
 • Документация - Публикувано на: 12 Април 2016
 • Образци - Публикувано на: 12 Април 2016
 • Приложение - Публикувано на: 12 Април 2016
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на цени - Публикувано на: 21 Юни 2016
 • Съобщение за теглене на жребий - Публикувано на: 14 Юли 2016
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 02 Август 2016
 • Протокол 2 - Публикувано на: 02 Август 2016
 • Протокол 3 - Публикувано на: 02 Август 2016
 • Протокол 4 - Публикувано на: 02 Август 2016
 • Протокол 5 - Публикувано на: 02 Август 2016
 • Протокол 6 - Публикувано на: 02 Август 2016
 • Приложение към Протокол 6 - Публикувано на: 02 Август 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 02 Август 2016
 • Решения за прекратяване
 • Решение за прекратяване 1 - Публикувано на: 03 Август 2016
 • Решение за прекратяване 2 - Публикувано на: 03 Август 2016
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 29 Септември 2016
 • Договор - Публикувано на: 29 Септември 2016
 • Договор - Публикувано на: 29 Септември 2016
 • Договор - Публикувано на: 29 Септември 2016
 • Договор - Публикувано на: 29 Септември 2016
 • Договор - Публикувано на: 29 Септември 2016
 • Договор - Публикувано на: 29 Септември 2016
 • Договор - Публикувано на: 29 Септември 2016
 • Договор - Публикувано на: 29 Септември 2016
 • Договор - Публикувано на: 29 Септември 2016
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 07 Март 2018
 • Гаранция за Участие
 • Информация - Публикувано на: 18 Август 2016