МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 60

Уникален номер в регистъра на АОП: 9050121

Началната дата: 04.02.2016

Вид на поръчката: Публична покана


Договори и споразумения по ОП
  • Договор - Публикувано на: 25 Март 2016
  • Документация
  • Заповед - Публикувано на: 04 Февруари 2016
  • Публична покана - Публикувано на: 04 Февруари 2016
  • Документация - Публикувано на: 04 Февруари 2016
  • Образец на оферта - Публикувано на: 04 Февруари 2016
  • Протоколи
  • Протокол - Публикувано на: 29 Февруари 2016