МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 68

Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2016-0007

Началната дата: 17.07.2016

Вид на поръчката: Публично състезание


Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 11 Октомври 2016
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 11 Октомври 2016
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 18 Юли 2016
 • Обявление - Публикувано на: 18 Юли 2016
 • Документация - Публикувано на: 18 Юли 2016
 • Образци - Публикувано на: 18 Юли 2016
 • Образец ЕЕДОП - Публикувано на: 18 Юли 2016
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 08 Септември 2016
 • Протокол 2 - Публикувано на: 08 Септември 2016
 • Доклад - Публикувано на: 08 Септември 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 08 Септември 2016
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 07 Февруари 2018