МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 71

Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2016-0010

Началната дата: 17.10.2016

Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление


Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 12 Декември 2016
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 12 Декември 2016
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 17 Октомври 2016
 • Документация - Публикувано на: 17 Октомври 2016
 • Образци на документи - Публикувано на: 17 Октомври 2016
 • Списък на лекарствените продукти - Публикувано на: 17 Октомври 2016
 • ЕЕДОП- образец - Публикувано на: 17 Октомври 2016
 • Покана - Публикувано на: 17 Октомври 2016
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 09 Ноември 2016
 • Доклад - Публикувано на: 09 Ноември 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 09 Ноември 2016
 • Решения за прекратяване
 • Обявление за прекратяване - Публикувано на: 24 Ноември 2016