МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 62

Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2016-0002

Началната дата: 22.03.2016

Вид на поръчката: Открита процедура


Документация
 • Решение - Публикувано на: 22 Март 2016
 • Обявление - Публикувано на: 22 Март 2016
 • Документация - Публикувано на: 22 Март 2016
 • Образци - Публикувано на: 22 Март 2016
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на цени - Публикувано на: 03 Юни 2016
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 29 Юни 2016
 • Протокол 2 - Публикувано на: 29 Юни 2016
 • Протокол 3 - Публикувано на: 29 Юни 2016
 • Протокол 4 - Публикувано на: 29 Юни 2016
 • Протокол 5 - Публикувано на: 29 Юни 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 29 Юни 2016
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 22 Юли 2016
 • Информация за сключен договор - Публикувано на: 22 Юли 2016
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 04 Януари 2017
 • Гаранция за Участие
 • Информация - Публикувано на: 14 Юли 2016
 • Информация - Публикувано на: 19 Юли 2016