МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 75

Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2016-0014

Началната дата: 05.12.2016 10:48

Вид на поръчката: Открита процедура


Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 03 Април 2017
 • Договор - Публикувано на: 03 Април 2017
 • Договор - Публикувано на: 03 Април 2017
 • Договор - Публикувано на: 03 Април 2017
 • Договор - Публикувано на: 03 Април 2017
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 08 Декември 2016
 • Обявление - Публикувано на: 08 Декември 2016
 • Документация - Публикувано на: 09 Декември 2016
 • Образци на документи - Публикувано на: 09 Декември 2016
 • Приложение - Публикувано на: 09 Декември 2016
 • Образец ЕЕДОП - Публикувано на: 09 Декември 2016
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 27 Януари 2017
 • Доклад - Публикувано на: 27 Януари 2017
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 27 Януари 2017
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 02 Януари 2019