МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 69

Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2016-0008

Началната дата: 04.08.2016

Вид на поръчката: Публично състезание


Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 28 Октомври 2016
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 28 Октомври 2016
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 04 Август 2016
 • Обявление - Публикувано на: 04 Август 2016
 • Документация - Публикувано на: 04 Август 2016
 • Образци на документи - Публикувано на: 04 Август 2016
 • Образец ЕЕДОП - Публикувано на: 04 Август 2016
 • Образци на документи - Публикувано на: 19 Август 2016
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 08 Септември 2016
 • Доклад - Публикувано на: 08 Септември 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 08 Септември 2016
 • Приключване и прекратяване
 • Изпълнение на договор - Публикувано на: 12 Декември 2017