МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 61

Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2016-0001

Началната дата: 15.02.2016

Вид на поръчката: Открита процедура


Документация
 • Решение - Публикувано на: 15 Февруари 2016
 • Обявление - Публикувано на: 15 Февруари 2016
 • Документация - Публикувано на: 15 Февруари 2016
 • Образци - Публикувано на: 15 Февруари 2016
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за отваряне на цени - Публикувано на: 22 Март 2016
 • Протоколи
 • Протоколи - Публикувано на: 31 Март 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за изпълнител - Публикувано на: 31 Март 2016
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 27 Април 2016
 • Информация за сключен договор - Публикувано на: 27 Април 2016
 • Приключване и прекратяване
 • Информация - Публикувано на: 02 Юни 2016
 • Гаранции изпълнение
 • Информация - Публикувано на: 02 Юни 2016
 • Гаранция за Участие
 • Информация - Публикувано на: 27 Април 2016