МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 73

Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2016-0012

Началната дата: 09.11.2016 08:57

Вид на поръчката: Открита процедура


Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 17 Март 2017
 • Договор - Публикувано на: 17 Март 2017
 • Договор - Публикувано на: 17 Март 2017
 • Договор - Публикувано на: 17 Март 2017
 • Договор - Публикувано на: 17 Март 2017
 • Договор - Публикувано на: 17 Март 2017
 • Договор - Публикувано на: 17 Март 2017
 • Договор - Публикувано на: 17 Март 2017
 • Договор - Публикувано на: 17 Март 2017
 • Договор - Публикувано на: 17 Март 2017
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 11 Ноември 2016
 • Обявление - Публикувано на: 11 Ноември 2016
 • Документация - Публикувано на: 11 Ноември 2016
 • Образци на документи - Публикувано на: 11 Ноември 2016
 • Приложение - Публикувано на: 11 Ноември 2016
 • Образец ЕЕДОП - Публикувано на: 11 Ноември 2016
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 23 Януари 2017
 • Протокол 2 - Публикувано на: 23 Януари 2017
 • Доклад - Публикувано на: 23 Януари 2017
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решения за избор на изпълнител - Публикувано на: 23 Януари 2017
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 07 Януари 2019