МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 74

Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2016-0013

Началната дата: 18.11.2016 13:24

Вид на поръчката: Пряко договаряне


Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 30 Януари 2017
 • Договор - Публикувано на: 30 Януари 2017
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 18 Ноември 2016
 • Документация - Публикувано на: 18 Ноември 2016
 • Покана - Публикувано на: 18 Ноември 2016
 • Образци на документи - Публикувано на: 18 Ноември 2016
 • Образец ЕЕДОП - Публикувано на: 18 Ноември 2016
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 22 Декември 2016
 • Протокол 2 - Публикувано на: 22 Декември 2016
 • Доклад - Публикувано на: 22 Декември 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 22 Декември 2016
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 07 Март 2018