МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: None

Уникален номер в регистъра на АОП: None

None

Началната дата: 23.05.2019

Файлове
  • Заповед - Публикувано на: 23 Май 2019
  • Обява - Публикувано на: 23 Май 2019
  • Документация - Публикувано на: 23 Май 2019
  • Образци на документи - Публикувано на: 23 Май 2019
  • Протокол - Публикувано на: 07 Юни 2019
  • Заповед за прекратяване - Публикувано на: 11 Юни 2019