МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: None

Уникален номер в регистъра на АОП: None

None

Началната дата: 18.07.2016

Файлове
  • Заповед - Публикувано на: 18 Юли 2016
  • Обява - Публикувано на: 18 Юли 2016
  • Документация - Публикувано на: 18 Юли 2016
  • Образци - Публикувано на: 18 Юли 2016
  • Протокол - Публикувано на: 04 Август 2016
  • Договор - Публикувано на: 24 Август 2016