МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: None

Уникален номер в регистъра на АОП: None

None

Началната дата: 21.09.2017

Файлове
  • Заповед - Публикувано на: 21 Септември 2017
  • Обява - Публикувано на: 21 Септември 2017
  • Документация - Публикувано на: 21 Септември 2017
  • Образци на документи - Публикувано на: 21 Септември 2017
  • Протокол - Публикувано на: 02 Ноември 2017
  • Съобщение за прекратяване - Публикувано на: 02 Ноември 2017