МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: None

Уникален номер в регистъра на АОП: None

None

Началната дата: 03.04.2017

Файлове
 • Обява - Публикувано на: 03 Април 2017
 • Документация - Публикувано на: 03 Април 2017
 • Образци на документи - Публикувано на: 03 Април 2017
 • Заповед - Публикувано на: 03 Април 2017
 • Удължаване на срока за получаване на оферти - Публикувано на: 18 Април 2017
 • Протокол - Публикувано на: 03 Май 2017
 • Договор - Публикувано на: 01 Юни 2017
 • Договор - Публикувано на: 01 Юни 2017
 • Договор - Публикувано на: 01 Юни 2017
 • Договор - Публикувано на: 01 Юни 2017
 • Договор - Публикувано на: 01 Юни 2017
 • Договор - Публикувано на: 01 Юни 2017