МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 31

Уникален номер в регистъра на АОП: 9033194

Началната дата: 01.10.2014

Вид на поръчката: Публична покана


Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 03 Ноември 2014
 • Плащания
 • Информация - Публикувано на: 06 Януари 2015
 • Информация - Публикувано на: 17 Февруари 2015
 • Информация - Публикувано на: 14 Март 2015
 • Информация - Публикувано на: 14 Април 2015
 • Информация - Публикувано на: 05 Май 2015
 • Информация - Публикувано на: 04 Юни 2015
 • Информация - Публикувано на: 09 Юли 2015
 • информация - Публикувано на: 11 Август 2015
 • информация - Публикувано на: 07 Октомври 2015
 • Информация - Публикувано на: 06 Ноември 2015
 • Информация - Публикувано на: 06 Януари 2016
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 01 Октомври 2014