МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 107

Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2018-0017

Началната дата: 26.10.2018

Вид на поръчката: Открита процедура


Документация
  • Решение - Публикувано на: 31 Октомври 2018
  • Обявление - Публикувано на: 31 Октомври 2018
  • Документация - Публикувано на: 31 Октомври 2018
  • Образци на документи - Публикувано на: 31 Октомври 2018
  • Образец ЕЕДОП - Публикувано на: 31 Октомври 2018
  • Приключване и прекратяване
  • Обявление за прекратяване - Публикувано на: 29 Ноември 2018
  • Решения за прекратяване
  • Решение за прекратяване - Публикувано на: 13 Ноември 2018