МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 91

Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2018-0001

Началната дата: 02.01.2018

Вид на поръчката: Открита процедура


Документация
  • Решение - Публикувано на: 04 Януари 2018
  • Обявление - Публикувано на: 04 Януари 2018
  • Документация - Публикувано на: 04 Януари 2018
  • Образци на документи - Публикувано на: 04 Януари 2018
  • Решения за промяна
  • Решение и обявление за изменение - Публикувано на: 12 Януари 2018
  • Образци на документи- променени - Публикувано на: 12 Януари 2018