МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 91

Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2018-0001

Началната дата: 02.01.2018 11:29

Вид на поръчката: Открита процедура


Документация
 • Решение - Публикувано на: 04 Януари 2018
 • Обявление - Публикувано на: 04 Януари 2018
 • Документация - Публикувано на: 04 Януари 2018
 • Образци на документи - Публикувано на: 04 Януари 2018
 • Решения за промяна
 • Решение и обявление за изменение - Публикувано на: 12 Януари 2018
 • Образци на документи- променени - Публикувано на: 12 Януари 2018
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за прекратяване - Публикувано на: 15 Февруари 2018
 • Решения за прекратяване
 • Решение за прекратяване - Публикувано на: 30 Януари 2018