МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: None

Уникален номер в регистъра на АОП: None

None

Началната дата: 08.11.2017

Файлове
  • Заповед - Публикувано на: 08 Ноември 2017
  • Обява - Публикувано на: 08 Ноември 2017
  • Документация - Публикувано на: 08 Ноември 2017
  • Образци на документи - Публикувано на: 08 Ноември 2017
  • Протокол - Публикувано на: 04 Декември 2017
  • Договор - Публикувано на: 14 Март 2018
  • Договор - Публикувано на: 14 Март 2018
  • Договор - Публикувано на: 22 Март 2018