МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: None

Уникален номер в регистъра на АОП: None

None

Началната дата: 16.08.2016

Файлове
  • Заповед - Публикувано на: 16 Август 2016
  • Обява - Публикувано на: 16 Август 2016
  • Доументация - Публикувано на: 16 Август 2016
  • Приложения - Публикувано на: 16 Август 2016
  • Информация за удължаване на срока - Публикувано на: 24 Август 2016
  • Протокол - Публикувано на: 31 Август 2016
  • Договор - Публикувано на: 07 Септември 2016