МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: None

Уникален номер в регистъра на АОП: None

None

Началната дата: 18.06.2019

Файлове
  • Заповед - Публикувано на: 18 Юни 2019
  • Обява - Публикувано на: 18 Юни 2019
  • Документация - Публикувано на: 18 Юни 2019
  • Образци на документи - Публикувано на: 18 Юни 2019
  • Информация за обява - Публикувано на: 18 Юни 2019
  • Протокол - Публикувано на: 04 Юли 2019
  • Договор - Публикувано на: 17 Юли 2019