МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: None

Уникален номер в регистъра на АОП: None

None

Началната дата: 28.08.2018

Файлове
  • Заповед - Публикувано на: 28 Август 2018
  • Обява - Публикувано на: 28 Август 2018
  • Документация - Публикувано на: 28 Август 2018
  • Образци на документи - Публикувано на: 28 Август 2018
  • Информация за удължаване на срока - Публикувано на: 12 Септември 2018
  • Протокол - Публикувано на: 26 Септември 2018
  • Договор - Публикувано на: 19 Октомври 2018