МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 34

Уникален номер в регистъра на АОП: 9033453

Началната дата: 01.10.2014

Вид на поръчката: Публична покана


Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 04 Декември 2014
 • Плащания
 • Информация - Публикувано на: 06 Януари 2015
 • Информация - Публикувано на: 09 Февруари 2015
 • Информация - Публикувано на: 14 Април 2015
 • Информация - Публикувано на: 12 Май 2015
 • Информация - Публикувано на: 08 Юни 2015
 • информация - Публикувано на: 11 Август 2015
 • информация - Публикувано на: 08 Септември 2015
 • Информация - Публикувано на: 07 Октомври 2015
 • Информация - Публикувано на: 09 Ноември 2015
 • Информация - Публикувано на: 08 Декември 2015
 • Информация - Публикувано на: 06 Януари 2016
 • Информация - Публикувано на: 08 Февруари 2016
 • Информация - Публикувано на: 09 Март 2016
 • Информация - Публикувано на: 06 Април 2016
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 01 Октомври 2014