МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 29

Уникален номер в регистъра на АОП: 9031521

Началната дата: 01.12.2014

Вид на поръчката: Публична покана


Договорът е прекратен на 08.09.2015 год.

Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 08 Септември 2014
 • Плащания
 • Информация - Публикувано на: 04 Декември 2014
 • Информация - Публикувано на: 16 Януари 2015
 • Информация - Публикувано на: 17 Февруари 2015
 • Информация - Публикувано на: 13 Март 2015
 • Информация - Публикувано на: 14 Април 2015
 • Информация - Публикувано на: 12 Май 2015
 • Информация - Публикувано на: 09 Юли 2015
 • информация - Публикувано на: 07 Август 2015
 • Информация - Публикувано на: 11 Септември 2015
 • информация - Публикувано на: 12 Октомври 2015
 • Информация - Публикувано на: 20 Януари 2016