МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 112

Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2018-0022

Началната дата: 10.12.2018 12:32

Вид на поръчката: Открита процедура


Документация
 • Решение - Публикувано на: 12 Декември 2018
 • Обявление - Публикувано на: 12 Декември 2018
 • Документация - Публикувано на: 12 Декември 2018
 • Образци на документи - Публикувано на: 12 Декември 2018
 • Приложение - Публикувано на: 12 Декември 2018
 • Образец ЕЕДОП - Публикувано на: 12 Декември 2018
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 19 Март 2019
 • Приложение към протокол 1 - Публикувано на: 19 Март 2019
 • Доклад - Публикувано на: 19 Март 2019
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решения за избор на изпълнител - Публикувано на: 19 Март 2019
 • Решения за прекратяване
 • Решение за прекратяване - Публикувано на: 03 Април 2019
 • Решение 3 - Публикувано на: 09 Април 2019
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 17 Май 2019
 • Договор - Публикувано на: 17 Май 2019
 • Договор - Публикувано на: 17 Май 2019
 • Договор - Публикувано на: 17 Май 2019
 • Договор - Публикувано на: 17 Май 2019
 • Договор - Публикувано на: 17 Май 2019
 • Договор - Публикувано на: 17 Май 2019
 • Договор - Публикувано на: 17 Май 2019
 • Договор - Публикувано на: 17 Май 2019
 • Договор - Публикувано на: 17 Май 2019
 • Договор - Публикувано на: 17 Май 2019
 • Договор - Публикувано на: 17 Май 2019
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за прекратяване - Публикувано на: 05 Април 2019
 • Обявление за прекратяване - Публикувано на: 18 Април 2019
 • Обявление за прекратяване - Публикувано на: 26 Април 2019
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 15 Декември 2020
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 15 Декември 2020