МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 110

Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2018-0020

Началната дата: 03.12.2018

Вид на поръчката: Открита процедура


Документация
 • Решение - Публикувано на: 05 Декември 2018
 • Обявление - Публикувано на: 05 Декември 2018
 • Документация - Публикувано на: 05 Декември 2018
 • Образци на документи - Публикувано на: 05 Декември 2018
 • Образец ЕЕДОП - Публикувано на: 05 Декември 2018
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 21 Февруари 2019
 • Доклад - Публикувано на: 21 Февруари 2019
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 21 Февруари 2019
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 04 Април 2019
 • Договор - Публикувано на: 04 Април 2019
 • Приключване и прекратяване
 • Приключване на договор - Публикувано на: 28 Юни 2021
 • Обжалване
 • Информация по обжалване - Публикувано на: 17 Януари 2019