МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 103

Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2018-0013

Началната дата: 17.09.2018

Вид на поръчката: Публично състезание


Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 05 Ноември 2018
 • Договор - Публикувано на: 05 Ноември 2018
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 17 Септември 2018
 • Обявление - Публикувано на: 17 Септември 2018
 • Документация - Публикувано на: 17 Септември 2018
 • Образци на документи - Публикувано на: 17 Септември 2018
 • Образец ЕЕДОП - Публикувано на: 17 Септември 2018
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 10 Октомври 2018
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за изпълнител - Публикувано на: 10 Октомври 2018
 • Приключване и прекратяване
 • Информация - Публикувано на: 06 Ноември 2018