МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 102

Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2018-0012

Началната дата: 10.09.2018

Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление


Документация
  • Решение - Публикувано на: 10 Септември 2018