МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 96

Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2018-0006

Началната дата: 28.02.2018 11:29

Вид на поръчката: Открита процедура


Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за договор - Публикувано на: 23 Май 2018
 • Договор - Публикувано на: 23 Май 2018
 • Договор - Публикувано на: 23 Май 2018
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 02 Март 2018
 • Обявление - Публикувано на: 02 Март 2018
 • Документация - Публикувано на: 02 Март 2018
 • Образци на документи - Публикувано на: 02 Март 2018
 • Обявление страница 6 - Публикувано на: 07 Март 2018
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 18 Април 2018
 • Доклад - Публикувано на: 18 Април 2018
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 18 Април 2018