МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 93

Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2018-0003

Началната дата: 21.02.2018 10:39

Вид на поръчката: Открита процедура


Документация
  • Решение - Публикувано на: 22 Февруари 2018
  • Обявление - Публикувано на: 22 Февруари 2018
  • Документация - Публикувано на: 22 Февруари 2018
  • Образци на документи - Публикувано на: 22 Февруари 2018
  • Решения за прекратяване
  • Решение за прекратяване - Публикувано на: 14 Март 2018
  • Обявление за прекратяване - Публикувано на: 23 Април 2018