МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 86

Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2017-0011

Началната дата: 18.09.2017

Вид на поръчката: Публично състезание


Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 06 Декември 2017
 • Договор - Публикувано на: 06 Декември 2017
 • Договор - Публикувано на: 06 Декември 2017
 • Договор - Публикувано на: 06 Декември 2017
 • Договор - Публикувано на: 06 Декември 2017
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 18 Септември 2017
 • Обявление - Публикувано на: 18 Септември 2017
 • Документация - Публикувано на: 18 Септември 2017
 • Образци на документи - Публикувано на: 18 Септември 2017
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 25 Октомври 2017
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за изпълнител - Публикувано на: 25 Октомври 2017
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за прекратяване - Публикувано на: 10 Ноември 2017
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 03 Април 2019
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 03 Април 2019
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 03 Април 2019
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 03 Април 2019