МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 84

Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2017-0009

Началната дата: 31.07.2017 14:28

Вид на поръчката: Открита процедура


Документация
 • Решение - Публикувано на: 02 Август 2017
 • Обявление - Публикувано на: 02 Август 2017
 • Документация - Публикувано на: 02 Август 2017
 • Образци на документи - Публикувано на: 02 Август 2017
 • Приложение - Публикувано на: 02 Август 2017
 • Решения за промяна
 • Решение за поправка - Публикувано на: 28 Ноември 2017
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 21 Ноември 2017
 • Приложение ОП1 - Публикувано на: 21 Ноември 2017
 • Приложение ОП2 - Публикувано на: 21 Ноември 2017
 • Приложение ОП3 - Публикувано на: 21 Ноември 2017
 • Приложение ОП4 - Публикувано на: 21 Ноември 2017
 • Доклад - Публикувано на: 21 Ноември 2017
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 21 Ноември 2017
 • Решения за прекратяване
 • Обявление за прекратяване - Публикувано на: 02 Април 2019
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 24 Януари 2018
 • Договор - Публикувано на: 24 Януари 2018
 • Договор - Публикувано на: 24 Януари 2018
 • Договор - Публикувано на: 24 Януари 2018
 • Договор - Публикувано на: 24 Януари 2018
 • Договор - Публикувано на: 24 Януари 2018
 • Договор - Публикувано на: 24 Януари 2018
 • Договор - Публикувано на: 24 Януари 2018
 • Договор - Публикувано на: 24 Януари 2018
 • Договор - Публикувано на: 24 Януари 2018
 • Договор - Публикувано на: 24 Януари 2018
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 10 Юли 2019
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 10 Юли 2019
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 10 Юли 2019
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 10 Юли 2019
 • информация за изпълнение - Публикувано на: 02 Август 2019