МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 30

Уникален номер в регистъра на АОП: 9031182

Началната дата: 01.10.2014

Вид на поръчката: Публична покана


Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 18 Август 2014
 • Плащания
 • информация - Публикувано на: 04 Ноември 2014
 • информация - Публикувано на: 05 Декември 2014
 • информация - Публикувано на: 06 Януари 2015
 • информация - Публикувано на: 09 Февруари 2015
 • информация - Публикувано на: 06 Март 2015
 • информация - Публикувано на: 14 Април 2015
 • информация - Публикувано на: 12 Май 2015
 • информация - Публикувано на: 08 Юни 2015
 • Информация - Публикувано на: 31 Юли 2015