МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 37

Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2014-0004

Началната дата: 01.12.2014

Вид на поръчката: Открита процедура


Документация
 • Документация - Публикувано на: 01 Декември 2014
 • Обявление - Публикувано на: 01 Декември 2014
 • Решение АОП - Публикувано на: 01 Декември 2014
 • Списък на лекарствени продукти - Публикувано на: 01 Декември 2014
 • Разяснение по документацията
 • Отговор запитване - Публикувано на: 29 Декември 2014
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 28 Януари 2015
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 22 Януари 2015
 • Протоколи - Публикувано на: 03 Юни 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решения за избор на изпълнител - Публикувано на: 03 Юни 2015
 • Решения за прекратяване
 • Решения за прекратяване - Публикувано на: 03 Юни 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възлагане - Публикувано на: 21 Юли 2015
 • Договори - Публикувано на: 21 Юли 2015
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 02 Ноември 2016
 • Гаранция за Участие
 • Информация - Публикувано на: 22 Юни 2015
 • Информация - Публикувано на: 09 Юли 2015
 • Плащания
 • Информация - Публикувано на: 12 Октомври 2015
 • Информация - Публикувано на: 19 Ноември 2015
 • Информация - Публикувано на: 21 Декември 2015
 • Информация - Публикувано на: 20 Януари 2016
 • Информация - Публикувано на: 17 Февруари 2016
 • Информация - Публикувано на: 16 Март 2016
 • Информация - Публикувано на: 13 Април 2016