МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 36

Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2014-0003

Началната дата: 11.11.2014

Вид на поръчката: Открита процедура


Документация
 • Документация - Публикувано на: 11 Ноември 2014
 • Обявление - Публикувано на: 11 Ноември 2014
 • Решение - Публикувано на: 11 Ноември 2014
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне ценови оферти - Публикувано на: 05 Януари 2015
 • Протоколи
 • Протоколи и решения - Публикувано на: 15 Януари 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 23 Март 2015
 • Информация за сключен договор - Публикувано на: 23 Март 2015
 • Приключване и прекратяване
 • Информация - Публикувано на: 31 Март 2016
 • Гаранции изпълнение
 • Информация - Публикувано на: 31 Март 2016
 • Гаранция за Участие
 • Информация за гаранция - Публикувано на: 23 Март 2015
 • Плащания
 • Информация - Публикувано на: 04 Юни 2015
 • Информация - Публикувано на: 05 Май 2015
 • Информация - Публикувано на: 04 Април 2015
 • Информация - Публикувано на: 09 Юли 2015
 • Информация - Публикувано на: 11 Август 2015
 • Информация - Публикувано на: 03 Септември 2015
 • Информация - Публикувано на: 07 Октомври 2015
 • Информация - Публикувано на: 06 Ноември 2015
 • Информация - Публикувано на: 04 Декември 2015
 • Информация - Публикувано на: 06 Януари 2016
 • Информация - Публикувано на: 08 Февруари 2016
 • Информация - Публикувано на: 11 Март 2016
 • Информация - Публикувано на: 06 Април 2016