МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 35

Уникален номер в регистъра на АОП: 9034808

Началната дата: 17.10.2014

Вид на поръчката: Публична покана


Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 09 Декември 2014
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 17 Октомври 2014
 • Публична покана - Публикувано на: 17 Октомври 2014
 • Плащания
 • Информация - Публикувано на: 14 Април 2015
 • Информация - Публикувано на: 05 Май 2015
 • Информация - Публикувано на: 04 Юни 2015
 • Информация - Публикувано на: 09 Юли 2015
 • Информация - Публикувано на: 11 Август 2015
 • Информация - Публикувано на: 03 Септември 2015
 • информация - Публикувано на: 07 Октомври 2015
 • Информация - Публикувано на: 06 Ноември 2015
 • Информация - Публикувано на: 04 Декември 2015
 • Информация - Публикувано на: 06 Януари 2016
 • Информация - Публикувано на: 08 Февруари 2016
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 20 Ноември 2014